Бельгия: BASF увеличил мощности производства метилендифенилдиизоцианата (MDI) в Антверпене

You are here: